Klocktornet

Pågående projekt i Uddevalla. Renovering av Klocktornet.